REALIZACJE – PRZYKŁADOWE PROJEKTY

 1. Automat do kanałów wentylacyjnych.


  Składa się z następujących zespołów:
  • rozwijaków na których umieszczone są bębny z blachą;
  • rolek podających odpowiedzialnych za transport odpowiedniej blachy do części roboczej;
  • gilotyny tnącej blachę na odpowiednie wymiary;
  • giętarki profilującej ostateczny kształt kanału.
  Możliwe jest uzyskanie kanału o długości max. 2000mm i przekroju prostokątnego o minimalnej długości boku 120mm.
 2. Zwijarka rur spiro.


  Pas blachy w postaci kręgu o szerokości 137mm umieszczony jest na rozwijaku z którego podawany jest na rolki profilujące zamek i przetłoczenia usztywniające (opcja).
  Kształt rury uzyskuje się poprzez taśmę i zespół rolek prowadzących rurę. Cięcie na długość następuje przy pomocy piły tarczowej.
  Zwijarka umożliwia zwinięcie rury o średnicy min. 80mm i max. 1400 i dowolnej długości z blachy stalowej o grubości max. 1mm. Maksymalna długość produkowanej rury zależy tylko od przestrzeni zabudowy maszyny.
 3. Walcarka profili z blachy stalowej.


  Pas blachy o szerokości odpowiadającej długości rozwinięcia przekroju poprzecznego profilu profilowany jest za pomocą zespołu rolek. Profil przechodzi przez rolki prostujące i wchodzi do zespołu tłoczników i wykrojników wykonujących wycięcia i przetłoczenia. Ostatni z wykrojników tnie profil na żądaną długość.
  Możliwe jest uzyskanie profili o przekroju zarówno zamkniętym jak i otwartym z perforacją na dowolnej ścianie profilu, o długości min. 60mm uciętego pod dowolnym kształtem (również pod kątem). Układ sterowania numerycznego maszyny umożliwia bez konieczności przezbrajania uzyskanie profili o różnych długościach i rożnym podziale pomiędzy wycięciami i przetłoczeniami.
 4. Gilotyna do wycinania narożników.


  Układ noży pod kątem prostym umożliwia wycinanie narożników o długości boku max. 115mm. Zderzaki na stole pozwalają na umieszczenie materiału ciętego pod dowolnym kątem w stosunku do noży. Napęd realizowany jest poprzez siłownik pneumatyczny lub hydrauliczny.
 5. Magazyn do rur spiro.


  Składa się z:
  • półek na których przechowywane są rury tej samej długości o różnych średnicach;
  • mechanizmu spustowego umożliwiającego wydanie zaprogramowanej liczby rur;
  • windy dostarczającej rurę na odpowiednią półkę.
  Zmienna odległość pomiędzy półkami pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń użytkową pod kątem jak największej pojemności. Mechanizm wydawania umożliwia wydawanie rur z dokładnością pojedynczej rury przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed niekontrolowanym opróżnieniem półki. Winda dostarcza rurę na półkę o odpowiedniej wielkości w zależności od średnicy rury.
 6. Piła do profili.


  Służy do precyzyjnego cięcia na długość pod odpowiednim kątem profili o przekroju otwartym za pomocą piły tarczowej. Zaprojektowane uchwyty specjalnie do kształtu profilu zapewniają sztywne trzymanie profilu podczas procesu co zapewnia wysoka jakość cięcia. Uchwyty umożliwiają zamocowanie profili o rożnych przekrojach bez konieczności przezbrajania.
 7. Nożyce do blachy.


  Składają się z następujących zespołów:
  • rozwijaka na którym umieszczony jest bęben z blachą;
  • rolek prowadzących odpowiedzialnych za transport blachy do części roboczej;
  • rolek prostujących;
  • rolek ciągnących;
  • zespołu noży krążkowych;
  • nawijaka blachy pociętej;
  • nawijaka odpadu.
  Nożyce umożliwiają automatyczne rozcinanie wzdłużnego kręgu blachy na pasy o określonej szerokości. Szerokość rozcinanej blachy max. 1300mm, szerokość ciętych pasów min. 60mm, grubość blachy max. 1,5mm. Po wprowadzeniu blachy proces rozcinania przebiega automatycznie, po rozcięciu całego kręgu maszyna automatycznie się wyłącza a rozcięte kręgi zostają zabezpieczone prze odwijaniem. Siła nawijania podczas procesu jest automatycznie kontrolowana co zapewnia prawidłowe nawiniecie na bębnie nawijaka. Odpad w postaci skrajnych pasów jest nawijany na oddzielne bębny i po zakończonym procesie można go bezpiecznie usunąć.
 8. Rozpęczarka rur.


  Wykonuje na końcówce rury przetłoczenie w postaci zwiększenia średnicy umożliwiające kielichowe połączenie rur o tej samej średnicy. Średnica obrabianej rury 80-1250mm, wysokość kielicha 50mm (zależna od rodzaju narzędzia kształtującego), grubość ścianki rury max. 2mm.
 9. Urządzenie do cięcia uszczelki.


  Służy do cięcia uszczelki wargowej na odcinki o kreślonej długości. Umożliwia odmierzanie i cięcie uszczelek o 5 różnych profilach. Układ sterowania automatycznie wybiera wielkość ciętej uszczelki w zależności od wybranej długości wg zaprogramowanego algorytmu. Rola operatora sprowadza się do wyboru długości i żądanej ilości uszczelek.
 10. Urządzenie do klejenia uszczelki.


  Przyrząd zapewnia prawidłowy proces łączenia uszczelki wargowej poprzez zamocowanie w uchwytach końców łączonej uszczelki oraz kontrolowanego procesu docisku i czasu schnięcia kleju. Uchwyty dopasowane do profilu uszczelki gwarantują precyzyjne połączenie. Przyrząd umożliwia klejenie pięciu różnych profili uszczelki po dwie podczas jednego cyklu. Rola operatora sprowadza się do wprowadzenia końców uszczelki i naniesieniu na łączone elementy warstwy kleju.
 11. Stanowisko do automatycznego zgrzewania.


  Składa się z zgrzewarki punktowej oraz stołu przesuwnego. Zamocowane elementy są łączone zaprogramowaną ilością punktów zgrzewania. Układ sterowania synchronizuje pracę zgrzewarki z przesunięciem stołu. Po zamocowaniu elementów proces zgrzewania zaprogramowanych punktów przebiega automatycznie.
 12. Walcarka profili.


  Służy do walcowania profili o przekroju kątownika lub ceownika w celu uzyskania promienia o określonej wartości.
 13. Maszyna do mielenia mięsa.


  Maszyna do zastosowań na skalę przemysłową. Oparta na zasadzie przeciskania mięsa przez perforowany bęben. Klin utworzony poprzez pas i bęben powoduje przeciskanie mięsa przez otwory bębna. W celu uzyskania odpowiedniej frakcji mięsa bębny różnią się wielkością otworów.
 14. Pakowaczka materiałów sypkich.


  Składa się z:
  • stołu wibracyjnego na którym umieszczona jest klatka wewnątrz której znajduje się napełniany worek;
  • sterowanej zasuwy i przewodów transportu materiału.
  Kształt klatki zapewnia odpowiedni kształt napełnionego worka. Podwójny stół oraz zasuwa rozdzielająca kierunek przepływu materiału umożliwia naprzemienne napełnianie jednego z worków.
 15. Układ sterowania linii transportu materiału.


  Układ sterowania oparty na logice sterownika PLC steruje linią transportu materiału, monitorując prawidłowy przebieg procesu, sygnalizując nieprawidłowości. W przypadku wykrycia nieprawidłowości zapewnia bezpieczne zatrzymanie oraz ponowne uruchomienie.
 16. Układ sterowania maszyny pakującej.


  Układ sterowania oparty na logice sterownika PLC, sterujący pracą napędów hydraulicznych i pneumatycznych maszyny. Układ sterowania odmierza stałe porcje materiału które są prasowane i pakowane do worków.
 17. Skaner laserowy 3D.


  Służy do digitalizacji geometrii obiektów trójwymiarowych z szczególnym uwzględnieniem brył osiowo symetrycznych o wymiarach nie przekraczających obrysu walca o średnicy 500mm i wysokości 500mm. Przedmiot jest nieruchomo zamocowany na obrotowym stole, a układ lasera i kamer realizuje bezdotykowy pomiar cech geometrycznych. Specjalnie zaprojektowany układ sterowania oparty jest mikrokontrolerze sterującym pracą układów napędowych i pomiarowych. Wyniki pomiarów przesyłane są do komputera panelowego gdzie podlegają obróbce w celu odtworzenia zapisu numerycznego skanowanego obiektu i eksportu do formatu CAD.
 18. Modernizacja układ sterowania maszyny wytrzymałościowej.


  Modernizacja polegała na wymianie dotychczasowego układu pomiarowego i sterowania i zastąpieniu go nowoczesnym układem opartym na technologii komputerowej. W skład nowej szafy sterowniczej wchodzą:
  • komputer panelowy z ekranem dotykowym;
  • karta DAQ;
  • wzmacniacz pomiarowy czujnika tensometrycznego dla badań rozciągających i ściskających;
  • wzmacniacz pomiarowy czujnika indukcyjnego odkształceń części roboczej próbki (extensometr);
  • kondycjoner sygnałów;
  • zasilacze wzmacniaczy pomiarowych i układu napędowego;
  • sterownik silnika napędowego
  • oprogramowanie sterujące procesem badań wytrzymałościowych i akwizycją uzyskanych wyników.
  Maszyna umożliwia przeprowadzenie statycznych prób wytrzymałościowych rozciągających i ściskających z maksymalna siłą 50KN przy klasie dokładności 0,1.
 19. Symulator sterownika PLC.


  Stanowisko umożliwia symulację procesów dyskretnych, wspomagających proces projektowania układów sterowania opartych na sterownikach programowalnych PLC. Odbywa się to poprzez ręczne wymuszanie stanów na wejściach sterownika lub poprzez zewnętrzne źródło sygnałów, pochodzące z obiektu rzeczywistego lub algorytmu komputerowego komunikującego się z symulatorem poprzez kartę pomiarową. Możliwość przesyłania sygnałów poprzez złącze umożliwia współpracę z zewnętrznym obiektem i sterowanie wg opracowanego algorytmu sterowania obiektem z uwzględnieniem bezpiecznego uruchomienie tzn. zadawanie sygnałów i obserwowanie stanów wyjściowych za pomocą elementów manipulacyjnych i wizualizacyjnych na symulatorze po czym przełączenie na sterownie obiektem rzeczywistym. Poprzez złącze istnieje także możliwość współpracy z wirtualnym obiektem sterowania w postaci algorytmu komputerowego zrealizowanego w środowisku numerycznym (np. MATLAB) i komunikującym się z symulatorem poprzez kartę z dyskretnymi wejściami i wyjściami.
 20. Bezprzewodowy układ pomiaru przemieszczenia.


  Umożliwia pomiar, rejestrację i transmisję bezprzewodową wyników pomiarów. Niezależny charakter pracy urządzenia pozwala na dokonywanie pomiarów na obiektach mobilnych i będących w ruchu. Komunikacja z urządzeniem pozwala zarówno na transmisję uzyskanych danych pomiarowych oraz na konfiguracje parametrów pracy urządzenia. W przypadku braku łączności dane pomiarowe są przechowywane w pamięci urządzenia.
 21. Dydaktyczne stanowisko pokazowe, eksperymentalne - Wir wodny.


  Stanowisko składa się z przezroczystego zbiornika wykonanego z rury o średnicy 300mm i wysokości 1000mm. Zbiornik wypełniony jest przezroczystą zabarwioną cieczą. Na powierzchni cieczy unosi się piłeczka o średnicy kilku centymetrów. W dolnej części zbiornika znajduje się wirnik napędzany poprzez silnik elektryczny umieszczony pod zbiornikiem. Zadawanie prędkości obrotowej wirnika odbywa się poprzez kółko z rękojeścią. Prędkość obrotowa wirnika jest pochodną prędkości kółka zadajnika. Sprzężenie obu elementów odbywa się na drodze elektronicznej. W miarę wzrostu prędkości obrotowej wirnika na powierzchni wody zaczyna tworzyć się wir którego przekrój zbliżony jest do paraboli. Głębokość wiru (minimum paraboli) sygnalizuje unosząca się piłeczka. Wir jest tym głębszy im większa jest prędkość obrotowa wirnika. Zastosowanie elektronicznego sprzężenia kinematycznego kółka zadającego obroty i wirnika zamiast sprzężenia mechanicznego, pozwala na demonstrację efektu wiru wodnego bez ingerencji użytkownika, co zachęca do obsługi i pokazuje możliwości uzyskiwanych efektów. Dodatkowo sprzężenie elektroniczne pozwala na kształtowanie charakterystyki w zależności od siły osoby obsługującej oraz gwarantuje uzyskanie pożądanego efektu bez względu na kierunek obrotów kółka zadajnika. Symulacje obciążenia kółka zadajnika pełni hamulec lepkościowy.
 22. Dydaktyczne stanowisko pokazowe, eksperymentalne - Kto silniejszy.


  Stanowisko składa się z przekładni mechanicznej (skrzynki prędkości). Przekładnia posiada dwa wały. Na wale pierwszym koła osadzone są na stałe, natomiast na wale drugim istnieje możliwość przesuwania kół. Liczba kół na każdym z wałów wynosi trzy. Możliwość przesuwania kół, na jednym z wałów, pozwala na zazębianie właściwych par, co daje możliwość realizacji określonych przełożeń: 0.5, 1 i 2. Końce wałów wychodzą po przeciwnych stronach korpusu przekładni, a na ich końcach osadzone są kierownice. Osoby, podczas zabawy, mają możliwość zmiany położenia kół. W zależność od załączonej pary, kręcąc kierownicą osadzoną na jednym z wałów napędzana jest druga kierownica. W zabawie trzeba wykazać się siłą lub sprytem w doborze przełożeń.
 23. Dydaktyczne stanowisko pokazowe, eksperymentalne - Siła odśrodkowa.


  Stanowisko składa się z czterech elementów: mechanizmu realizującego napęd, mechanizmu mocowania mas, sprężyny oraz śruby regulacyjnej napięcie sprężyny. Uczestnik zabawy za pomocą pokrętła wprowadza w ruch obrotowy pierwszy z wałów. Napęd wału drugiego realizowany jest za pomocą przekładni pasowej o przełożeniu i = 0.1, co powoduje zwiększenie prędkości obrotowej wymienionego wału. Na wale drugim zostały zamocowane przegubowo masy, które obracają się razem z wałem. Wzrost prędkości obrotowej powoduje, że na masy zaczyna działać siła odśrodkowa próbująca rozchylić ramiona z masami. O tym, przy jakiej prędkości masy zaczną się przemieszczać decyduje napięcie sprężyny realizowane przez mechanizm śrubowy. W trakcie zabawy uczestnik ma możliwość płynnej regulacji siły napięcia sprężyny. Układ pomiaru prędkości obrotowej poszczególnych wałów wyświetla ich wartości, co dodatkowo daje możliwość współzawodnictwa.
 24. Wykrojnik do nawiewników wirowych.


  Stanowisko składa się z:
  • narzędzia roboczego (stempel i matryca);
  • mechanizmu mocowania;
  • mechanizmy podnoszenia;
  • mechanizmu podziału kątowego.
  Narzędzia robocze są wymienne i umożliwiają uzyskanie różnych wymiarowo i kształtowo wycięć lotek. Mechanizm podziałowy zapewnia precyzyjny podział kątowy pomiędzy poszczególnymi lotkami. Prosty sposób zmiany kąta podziału nie wymaga przezbrajania przyrządu. Mechanizm podnoszenia zapewnia prawidłowe ułożenie blachy podczas procesu wykrawania oraz wycofanie z części roboczej po jego zakończeniu.
 25. Tłocznik do profili.


  Tłocznik do produkcji profili z taśm stalowych i aluminiowych przeznaczony na prasę hydrauliczną. Prowadzenie na słupach oraz docisk pneumatyczny materiału gwarantują wysoką jakość i powtarzalność uzyskiwanych profili. Oferujemy również narzędzia na prasę krawędziową do tłoczenia swobodnego zarówno jedno jak i dwu krawędziowego.
 26. Tłocznik dwustopniowy do profili.


  Tłocznik do produkcji profili z taśm stalowych i aluminiowych przeznaczony na prasę hydrauliczną. Ze względu na złożony kształt profilu, kształtowanie następuje w dwóch etapach, poprzez wymianę części roboczej (stempla i matrycy). Oferujemy również narzędzia na prasę krawędziową do tłoczenia swobodnego zarówno jedno jak i dwu krawędziowego.
 27. Tłocznik z wykrojnikiem.


  Tłocznik do elementów z blach stalowych i aluminiowych z dociskiem materiału oraz wykrawaniem. Z zamocowanego materiału zostaje wytłoczony żądany kształt a w końcowej części procesu obcięty na gotowy wymiar.
 28. Wykrojniki.


  Oferujemy projektowanie i wykonawstwo:
  • wykrojniki do rozcinanie pasów blachy;
  • wykrojniki do obcinania profili pod kątem prostym;
  • wykrojniki do obcinania profili pod dowolnym kątem;
  • wykrojniki rozcinające pasy blach z uwzględnieniem płaszczyzny końcowej po ukształtowaniu profilu.
 29. Analizy, obliczenia, optymalizacje.  Przykładowe obliczenia wytrzymałościowe zbiornika prostopadłościennego.
Pozostałe tematy